comm-acq pneumonie - onbek verw - ernstig

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar
Medicatie:

amoxicilline iv 1000mg 4dd 10 dagen

+

ciprofloxacine iv 400mg 2dd 10 dagen

Opmerking:

CURB 3

* zie opmerkingen

≥ 18 jaar

Indicaties: Opgenomen op Intensive Care

Medicatie:

cefotaxim iv 1000mg 4dd 10 dagen

+

ciprofloxacine iv 400mg 2dd 10 dagen

Opmerking:

CURB 4, 5

* zie opmerkingen

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Medicatie:

moxifloxacine iv 400mg 1dd 10 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij recent verblijf in land met hoge prevalentie penicilline-resistente S. pneumoniae

Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 2dd 1 dag

+

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 9 dagen

+

ciprofloxacine iv 400mg 2dd 10 dagen

Opmerkingen

  • Betreft ernstig zieke patient: CURB-score 3, 4 of 5

  • Antibiotica starten/aanpassen op geleide van recente kweekuitslagen en antibiogram.

  • * indien ciprofloxacine oraal: 500mg 2dd.

  • Voor aspiratie pneumonie: zie advies: Pneumonie - aspiratie (onderste luchtwegen) https://umcg.swabid.nl/node/395777/revisions/706483/view

  • Bij penicilline-allergie wordt, gezien het ernstige ziektebeeld, moxifloxacin geadviseerd. Dit is alleen geindiceerd bij een bewezen IgE-gemedieerde allergie of Stevens-Johnson syndroom / TEN.

Bronnen

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Categorie:
Metadata

Swab vid: G-211600.10
Bijgewerkt: 01/11/2018 - 17:24
Status: Published