endocarditis, kunstklep - empirisch

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

vancomycine iv oplaaddosis 20mg/kg, dd

+

vancomycine iv 30mg/kg continue per 24 uur

+

gentamicine iv 3mg/kg 1dd

Opmerking:

Behandelduur in overleg met infectioloog / arts-microbioloog

Opmerkingen

Oplaaddosering vancomycine afronden naar boven (in stappen van 250 mg)

Opladen vancomycine: inlooptijd 2 uur !

Eerste vancomycine spiegel op dag 2 (streefwaarde: 20-25 mg/L)

gentamicine dalspiegel voor gift op dag 3 (streefwaarde: <1 mg/L).

Let op nierfunctie

Bronnen

  1. https://DocPortal.umcg.nl/Management/LinkLoader.aspx?ID=9F951EC6-5FB6-4C8E-A661-9538E5CF9C05

    Link naar: Endocarditis protocol UMCG

  2. http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/36/44/3075

    Link naar European Society of Cardiology (ESC): Infective Endocarditis (Guidelines on Prevention, Diagnosis and Treatment of)

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie:
Metadata

Swab vid: G-211178.7
Bijgewerkt: 12/06/2016 - 10:50
Status: Published