sepsis - onbekende verwekker /onbekend focus

Adviezen

Prioriteit Medicatie Opmerking
≥ 18 jaar

Indicaties: community-acquired

Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd 7 tot 10 dagen

+

tobramycine iv 7mg/kg 1dd

Opmerking:

 tobramycine tot uitslag bekend is.

≥ 18 jaar

Indicaties: hospital-acquired (>48-72 uur in ziekenhuis opgenomen)

Medicatie:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 3dd 7 tot 10 dagen

+

tobramycine iv 7mg/kg 1dd

Opmerking:

tobramycine tot uitslag bekend is.

≥ 18 jaar

Indicaties: Opgenomen op Intensive Care

Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

tobramycine iv 7mg/kg 1dd

Opmerking:

op 1e dag 2dd 2000 mg ceftriaxon

 

zie opmerkingen

≥ 18 jaar

Indicaties: Opgenomen op Intensive Care, hospital-acquired (>48-72 uur in ziekenhuis opgenomen)

Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

vancomycine iv oplaaddosis 20mg/kg,

+

vancomycine iv 30mg/kg continue per 24 uur

+

tobramycine iv 7mg/kg 1dd

Opmerking:

op 1e dag 2dd 2000 mg ceftriaxon

 

Opladen met vanco: inlopen in 1,5 u

 

zie opmerkingen

Opmerkingen

  • Men dient rekening te houden met de resultaten van eerdere kweken 3 tot 6 maand terug!

  • Patient > 48u opgenomen, of met antibiotica 'voorbehandeld' (anders dan SDD), of lichaamsvreemd materiaal in situ: behandelen volgens 'Hospital acquired'.

  •  Tobramycine kan in ieder geval éénmalig gegeven worden, ook wanneer er sprake is van nierfunctiestoornissen.

    Tobramycine inlooptijd 30 minuten

    Zie voor bepaling top- en dalspiegels: Spiegelcontrole Tobramycine of via tab-blad overig

  • Indien de verwekker van sepsis bekend wordt, dient het gekozen antibiotica regime, voor zover mogelijk, gestroomlijnd te worden op basis van het antibiogram.

  • Voor vancomycine inloopsnelheid, aangepaste dosering bij nierfunctiestoornis en spiegelcontrole: zie Vancomycine TDM of via tab-blad overig.

Bronnen

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Categorie:
Metadata

Swab vid: G-210933.9
Bijgewerkt: 01/30/2019 - 16:24
Status: Published