arthritis, septisch - onbekende verwekker

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

Opmerkingen

Vóór therapie: diagnostische punctie voor leukocytentelling (klinisch chemie) en kristallen, Grampreparaat en kweek; bij verdenking Neisseria gonorrhoeae (gonokok) urogenitale diagnostiek (PCR en kweken) afnemen; NB. Altijd orthopedisch chirurg consulteren (voor drainage en spoelen).

Antibiotica aanpassen/stroomlijnen en duur behandeling bepalen op basis van de kweekuitslagen.

Het tijdstip van iv-orale switch in overleg met arts-microbioloog en/of infectioloog.

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-497982.2
Bijgewerkt: 05/07/2020 - 17:05
Status: Published